VYUŽÍVÁME DETAILNÍ ZNALOSTI MÍSTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše služby v oblasti nemovitostí zahrnují správu investičních nástrojů, implementaci strategií, finanční opatření, roční prognózy a rozpočty, jednání se stávajícími i potenciálními nájemci a každodenní provozní správu:

Nabízíme funkci finanční kontroly v souvislosti s pronájmy, a to s náležitými znalostmi českého právního řádu a v souladu s principy řádné správy nemovitostí. Předcházíme tak rizikům uložení nejrůznějších sankcí a pokut, které by mohly hrozit při nedodržení zákonů, vyhlášek a daňových povinností.

Nepřetržitě sledujeme vývoj trhu a analyzujeme možnosti pronajímání jednotlivých nemovitostí. Aktivně pracujeme s klienty na procesech akvizic či prodejů. Pomůžeme vám najít co nejlepší investiční strategie. Naše zkušenosti vám pomohou předejít možným rizikům, která většinou čekají na málo informované investory.

Ve spolupráci s našimi prověřenými obchodními partnery zajišťujeme dodržování všech místních regulačních a zákonných požadavků. Našim klientům dodáváme pravidelná doporučení, týkající se jejich investic.

 

Stefan PfistererStefan Pfisterer
Jednatel společnosti

S.Pfisterer@euramco-asset.de